Super Animal Royale Wiki
Advertisement
超級動物通行證 第1季
Super Animal Royale Season 1 pass.png
開始日期 2021 年 8 月 26 日
結束日期 ( 日期待定 )
花費 550 Currency S.A.W. Ticket.png
階級數 49
完成所需經驗 216000
超級動物通行證歷史
超級動物通行證
← 前一個
超級動物通行證 第0.5季
下一個 →

超級動物通行證 第1季 是第三個釋出的戰鬥通行證[1]1.0 版本更新後開始。

獎勵[]

第一季包含:

  • 15普通 飾品
  • 1罕见 飾品
  • 9稀有 飾品
  • 15史诗 飾品
  • 3传说 飾品
  • 6特殊 飾品

以及遊戲的貨幣:

  • 4500 Carl 幣 Currency Carl coins.png
  • 350 S.A.W. 票卷 31x31

所有的物品[]

第 1 階

Clothes spring dress banana.png

罕見
[[裝束|]]
0 XP required

第 2 階

Currency Carl coins.png

X500

普通
Carl 幣
2000 XP required

第 3 階

Gun dart safari.png

稀有
遊獵 Dogna 的鏢槍
2200 XP required

第 4 階

免費

Currency Tickets x3.png

X50

特殊
S.A.W. 票券
2400 XP required

第 5 階

Hat explorer.png

史詩
探險者帽子
2600 XP required

第 6 階

Super serum.png

X20

普通
超級血清
2800 XP required

第 7 階

Clothes explorer.png

史詩
探險者裝
3000 XP required

第 8 階

免費

Glasses sunglasses zebra.png

稀有
斑馬墨鏡
3200 XP required

第 9 階

Currency Tickets x3.png

X50

特殊
S.A.W. 票券
3400 XP required

第 10 階

Hat chef sushi.png

稀有
慢食大廚帽
3600 XP required

第 11 階

Super serum.png

X20

普通
超級血清
3800 XP required

第 12 階

Clothes chef sushi.png

史詩
慢食制服
4000 XP required

第 13 階

免費

Currency Carl coins.png

X500

普通
Carl 幣
4200 XP required

第 14 階

Melee spatula.png

史詩
鍋鏟
4400 XP required

第 15 階

免費

Umbrella grapefruit.png

稀有
[[傘|]]
4600 XP required

第 16 階

Currency Tickets x3.png

X50

特殊
S.A.W. 票券
4800 XP required

第 17 階

Gun smg cake.png

稀有
蛋糕衝鋒槍
5000 XP required

第 18 階

Currency Carl coins.png

X500

普通
Carl 幣
5000 XP required

第 19 階

Melee ketchup.png

史詩
蕃茄醬
5000 XP required

第 20 階

Super serum.png

X20

普通
超級血清
5000 XP required

第 21 階

Hat fries.png

史詩
薯條
5000 XP required

第 22 階

免費

Glasses sunglasses tiger.png

稀有
老虎墨鏡
5000 XP required

第 23 階

Currency Carl coins.png

X500

普通
Carl 幣
5000 XP required

第 24 階

Hat cupcake.png

史詩
杯子蛋糕
5000 XP required

第 25 階

免費

Super serum.png

X20

普通
超級血清
5000 XP required

第 26 階

Clothes barista1.png

史詩
CRISPR 咖啡圍裙
5000 XP required

第 27 階

Currency Carl coins.png

X500

普通
Carl 幣
5000 XP required

第 28 階

Clothes barista2.png

史詩
CRISPR 咖啡半圍裙
5000 XP required

第 29 階

免費

Gun pistol chocolate.png

稀有
巧克力手槍
5000 XP required

第 30 階

Currency Tickets x3.png

X50

特殊
S.A.W. 票券
5000 XP required

第 31 階

Clothes tourist.png

傳奇
S.A.W. 遊客裝
5000 XP required

第 32 階

Currency Carl coins.png

X500

普通
Carl 幣
5000 XP required

第 33 階

Hat pie slice.png

史詩

5000 XP required

第 34 階

Super serum.png

X20

普通
超級血清
5000 XP required

第 35 階

Melee icecream cone.png

傳奇
冰淇淋筒
5000 XP required

第 36 階

Glasses sunglasses leopard.png

稀有
豹子墨鏡
5000 XP required

第 37 階

免費

Super serum.png

X20

普通
超級血清
5000 XP required

第 38 階

Clothes park staff.png

史詩
公園導遊制服
5000 XP required

第 39 階

Currency Tickets x3.png

X50

特殊
S.A.W. 票券
5000 XP required

第 40 階

免費

Melee water bottle.png

史詩
水瓶
5000 XP required

第 41 階

Currency Carl coins.png

X500

普通
Carl 幣
5000 XP required

第 42 階

Pet-capy.png

史詩
迷你水豚
5000 XP required

第 43 階

Umbrella SAW.png

稀有
[[傘|]]
5000 XP required

第 44 階

免費

Currency Carl coins.png

X1000

普通
Carl 幣
5000 XP required

第 45 階

Hat tophat bearlesque.png

史詩
滑稽熊高帽
5000 XP required

第 46 階

Super serum.png

X50

普通
超級血清
5000 XP required

第 47 階

Clothes dress bearlesque.png

史詩
滑稽熊裝
5000 XP required

第 48 階

Currency Tickets x3.png

X100

特殊
S.A.W. 票券
5000 XP required

第 49 階

Emote-partyhorn.png

傳奇
派對吹卷
5000 XP required

參考[]

Advertisement