Super Animal Royale Wiki
Advertisement

游戏中包含 53 种动物,每种动物都有不同的品种(总共 392 种)。有 4 种动物可以在等级 1 时选择,分别为 Char-fox 超級狐狸Char-bear 超級熊Char-skullcat 超級骷髏貓Char-tiger 超級老虎

通过使用一定数量的 DNA Fox DNASuper serum 超級血清,玩家可以在实验室菜单中解锁更多动物和动物品种。

在完成比赛后,DNA Fox DNASuper serum 超級血清 都有几率掉落。掉落的机率及数量受本场比赛中的存活时间影响。玩家必须先解锁基础动物,才可以解锁其对应的品种。玩家每升 10 级即可解锁一组新的动物,他们对应的 DNA 也将开始掉落。

等级 1[ | ]

第一次进入游戏时即可获取这些动物及其对应品种的 DNA。Char-fox超级狐狸、Char-bear超级熊、Char-skullcat超级骷髅猫和Char-tiger超级老虎是默认解锁的。

狐狸[ | ]

超級狐狸

普通
超級狐狸
免費

超級深紅狐

罕見
超級深紅狐
DNA Fox80 Super serum 15

超級粉紅狐

罕見
超級粉紅狐
DNA Fox80 Super serum 15

超級音速狐

稀有
超級音速狐
DNA Fox110 Super serum 24

超級翡翠狐

稀有
超級翡翠狐
DNA Fox120 Super serum 28

超級 Pixile 狐

稀有
超級 Pixile 狐
始創者特别版

超級暗影狐

史詩
超級暗影狐
DNA Fox140 Super serum 40

超級暮光狐

史詩
超級暮光狐
DNA Fox140 Super serum 40

超級閃電狐

史詩
超級閃電狐
DNA Fox150 Super serum 40

超級白狐

史詩
超級白狐
DNA Fox150 Super serum 40

超級耳廓狐

史詩
超級耳廓狐
DNA Fox150 Super serum 40

超級北極狐

傳奇
超級北極狐
DNA Fox200 Super serum 50

超級屍腐狐

傳奇
超級屍腐狐
TheRotFox 超級內容創作者物品
DNA Fox200 Super serum 50

超級藏狐

傳奇
超級藏狐
DNA Fox200 Super serum 50

[ | ]

超級熊

普通
超級熊
免費

超級黑熊

罕見
超級黑熊
DNA Bear65 Super serum 12

超級黃熊

罕見
超級黃熊
DNA Bear80 Super serum 15

超級紅熊

稀有
超級紅熊
DNA Bear110 Super serum 25

超級藍熊

稀有
超級藍熊
DNA Bear120 Super serum 28

超級北極熊

史詩
超級北極熊
DNA Bear140 Super serum 35

超級薑餅熊

傳奇
超級薑餅熊
DNA Bear200 Super serum 50

骷髅猫[ | ]

超級骷髏貓

普通
超級骷髏貓
免費

超級地獄火骷髏貓

史詩
超級地獄火骷髏貓
始創者特别版

超級骸骨貓

傳奇
超級骸骨貓
DNA Skullcat200 Super serum 50

老虎[ | ]

超級老虎

普通
超級老虎
免費

超級粉紅虎

罕見
超級粉紅虎
DNA Tiger65 Super serum 12

超級藍虎

罕見
超級藍虎
DNA Tiger80 Super serum 15

超級金斑虎

稀有
超級金斑虎
DNA Tiger120 Super serum 35

超級新春虎

稀有
超級新春虎
DNA Tiger120 Super serum 35

超級白虎

史詩
超級白虎
DNA Tiger140 Super serum 40

超級金虎

史詩
超級金虎
DNA Tiger140 Super serum 40

超級黑虎

史詩
超級黑虎
DNA Tiger150 Super serum 45

超級 Pixile 虎

史詩
超級 Pixile 虎
DNA Tiger150 Super serum 42

超級黑豹

史詩
超級黑豹
始創者特别版

超級熱虎

傳奇
超級熱虎
DNA Tiger210 Super serum 60

超級殭屍虎

傳奇
超級殭屍虎
DNA Tiger220 Super serum 62

超級玩具虎

傳奇
超級玩具虎
DNA Tiger220 Super serum 62

超級孟加拉虎

傳奇
超級孟加拉虎
DNA Tiger220 Super serum 62

[ | ]

超級貓

普通
超級貓
DNA Cat35 Super serum 10

超級黑貓

罕見
超級黑貓
DNA Cat80 Super serum 15

超級雙色貓

罕見
超級雙色貓
DNA Cat80 Super serum 15

超級灰虎斑貓

稀有
超級灰虎斑貓
DNA Cat110 Super serum 24

超級紅虎斑貓

稀有
超級紅虎斑貓
DNA Cat110 Super serum 24

超級暹羅貓

稀有
超級暹羅貓
DNA Cat110 Super serum 24

超級杏子貓

史詩
超級杏子貓
DNA Cat80 Super serum 15

超級奇美拉貓

史詩
超級奇美拉貓
DNA Cat150 Super serum 42

超級波斯貓

史詩
超級波斯貓
DNA Cat150 Super serum 42

超級雪鞋貓

史詩
超級雪鞋貓
DNA Cat150 Super serum 40

超級斯芬克斯

史詩
超級斯芬克斯
DNA Cat160 Super serum 42

超級蘋果貓

史詩
超級蘋果貓
DNA Cat160 Super serum 42

超級芭絲特

傳奇
超級芭絲特
DNA Cat230 Super serum 62

超級短尾貓

傳奇
超級短尾貓
DNA Cat210 Super serum 60

超級獰貓

傳奇
超級獰貓
DNA Cat230 Super serum 62

超級猞猁

傳奇
超級猞猁
DNA Cat220 Super serum 62

[ | ]

超級狗

普通
超級狗
DNA Dog35 Super serum 10

超級巴哥犬

罕見
超級巴哥犬
DNA Dog65 Super serum 13

超級米格魯

稀有
超級米格魯
DNA Dog110 Super serum 24

超級鬥牛犬

稀有
超級鬥牛犬
DNA Dog110 Super serum 24

超級柴犬

稀有
超級柴犬
DNA Dog110 Super serum 24

超級威瑪犬

稀有
超級威瑪犬
DNA Dog110 Super serum 24

超級香蕉狗

史詩
超級香蕉狗
DNA Dog110 Super serum 24

超級吉娃娃

史詩
超級吉娃娃
DNA Dog150 Super serum 42

超級靈緹

史詩
超級靈緹
DNA Dog140 Super serum 40

超級哈士奇

史詩
超級哈士奇
DNA Dog140 Super serum 40

超級珍島犬

史詩
超級珍島犬
DNA Dog140 Super serum 40

超級桃桃靈緹

史詩
超級桃桃靈緹
DNA Dog140 Super serum 40

超級博美犬

史詩
超級博美犬
BuffPup 超級內容創作者物品
DNA Dog140 Super serum 40

超級薩摩耶

史詩
超級薩摩耶
DNA Dog150 Super serum 42

超級羅威納牧羊犬

史詩
超級羅威納牧羊犬
Freak_OTRT 超級內容創作者物品
DNA Dog140 Super serum 40

超級臘腸狗

史詩
超級臘腸狗
DNA Dog140 Super serum 40

超級柯基

傳奇
超級柯基
DNA Dog150 Super serum 42

超級貴賓狗

傳奇
超級貴賓狗
DNA Dog200 Super serum 60

超級三色柯基

傳奇
超級三色柯基
DNA Dog220 Super serum 62

啼鸟[ | ]

超級啼鳥

普通
超級啼鳥
DNA Songbird35 Super serum 10

超級黑鳥

罕見
超級黑鳥
DNA Songbird80 Super serum 15

超級金絲雀

罕見
超級金絲雀
DNA Songbird65 Super serum 13

超級紅腹灰雀

稀有
超級紅腹灰雀
DNA Songbird110 Super serum 24

超級歐金翅雀

稀有
超級歐金翅雀
DNA Songbird110 Super serum 24

超級雲雀

稀有
超級雲雀
DNA Songbird110 Super serum 24

超級旅鶇

稀有
超級旅鶇
DNA Songbird110 Super serum 24

超級斑胸草雀

稀有
超級斑胸草雀
DNA Songbird110 Super serum 24

超級紅雀

史詩
超級紅雀
DNA Songbird140 Super serum 40

超級麻雀

史詩
超級麻雀
DNA Songbird140 Super serum 40

等级 10[ | ]

如果要获取这些动物及其对应品种的 DNA,玩家必须达到等级 10。

鹿[ | ]

超級鹿

普通
超級鹿
DNA Deer75 Super serum 15

超級藍鹿

罕見
超級藍鹿
DNA Deer115 Super serum 30

超級薄荷鹿

罕見
超級薄荷鹿
DNA Deer105 Super serum 25

超級香蕉鹿

稀有
超級香蕉鹿
DNA Deer140 Super serum 38

超級粉紅鹿

稀有
超級粉紅鹿
DNA Deer150 Super serum 40

超級紅鼻鹿

史詩
超級紅鼻鹿
DNA Deer190 Super serum 52

超級暗影鹿

史詩
超級暗影鹿
DNA Deer190 Super serum 50

超級棉花糖鹿

傳奇
超級棉花糖鹿
DNA Deer300 Super serum 80

超級駝鹿

傳奇
超級駝鹿
DNA Deer250 Super serum 68

超級馴鹿

傳奇
超級馴鹿
DNA Deer290 Super serum 80

浣熊[ | ]

超級浣熊

普通
超級浣熊
DNA Raccoon75 Super serum 15

超級藍浣熊

罕見
超級藍浣熊
DNA Raccoon115 Super serum 25

超級粉紅浣熊

罕見
超級粉紅浣熊
DNA Raccoon115 Super serum 25

超級棕浣熊

稀有
超級棕浣熊
DNA Raccoon145 Super serum 40

超級香草浣熊

稀有
超級香草浣熊
DNA Raccoon160 Super serum 48

超級林地浣熊

稀有
超級林地浣熊
DNA Raccoon155 Super serum 42

超級 Crank 浣熊

史詩
超級 Crank 浣熊
CrankGameplays 實況主物品
DNA Raccoon200 Super serum 60

超級暗影浣熊

史詩
超級暗影浣熊
DNA Raccoon190 Super serum 55

超級暮光浣熊

史詩
超級暮光浣熊
DNA Raccoon190 Super serum 55

超級日本貉

傳奇
超級日本貉
DNA Raccoon300 Super serum 80

冠蓝鸦[ | ]

超級冠藍鴉

普通
超級冠藍鴉
DNA Blue Jay75 Super serum 15

超級走鵑

傳奇
超級走鵑
DNA Blue Jay250 Super serum 64

超級雪冠藍鴉

傳奇
超級雪冠藍鴉
DNA Blue Jay250 Super serum 70

鸭子[ | ]

超級鴨子

普通
超級鴨子
DNA Duck75 Super serum 15

超級藍頭鴨

罕見
超級藍頭鴨
DNA Duck115 Super serum 25

超級綠頭鴨

罕見
超級綠頭鴨
DNA Duck115 Super serum 25

超級紫頭鴨

罕見
超級紫頭鴨
DNA Duck115 Super serum 25

超級黑鴨

稀有
超級黑鴨
DNA Duck150 Super serum 38

超級白鴨

稀有
超級白鴨
DNA Duck150 Super serum 38

超級小鴨

史詩
超級小鴨
DNA Duck190 Super serum 50

超級鴛鴦

傳奇
超級鴛鴦
DNA Duck240 Super serum 65

雪貂[ | ]

超級雪貂

普通
超級雪貂
DNA Ferret75 Super serum 15

超級香草雪貂

罕見
超級香草雪貂
DNA Ferret115 Super serum 25

超級肉桂雪貂

稀有
超級肉桂雪貂
DNA Ferret145 Super serum 40

超級松貂

史詩
超級松貂
DNA Ferret200 Super serum 60

超級灰銀雪貂

史詩
超級灰銀雪貂
DNA Ferret190 Super serum 50

超級白鼬

傳奇
超級白鼬
DNA Ferret240 Super serum 68

超級冬季白鼬

傳奇
超級冬季白鼬
DNA Ferret250 Super serum 70

松鼠[ | ]

超級松鼠

普通
超級松鼠
DNA Squirrel75 Super serum 15

超級灰松鼠

罕見
超級灰松鼠
DNA Squirrel115 Super serum 28

超級黑松鼠

稀有
超級黑松鼠
DNA Squirrel140 Super serum 38

超級香草松鼠

稀有
超級香草松鼠
DNA Squirrel150 Super serum 40

超級花栗鼠

史詩
超級花栗鼠
DNA Squirrel180 Super serum 48

鴿子[ | ]

超級鴿子

普通
超級鴿子
DNA Pigeon75 Super serum 15

超級棕鴿

罕見
超級棕鴿
DNA Pigeon115 Super serum 30

超級紫鴿

稀有
超級紫鴿
DNA Pigeon140 Super serum 38

超級白鴿

史詩
超級白鴿
DNA Pigeon180 Super serum 48

超級桃桃鴿

傳奇
超級桃桃鴿
DNA Pigeon250 Super serum 65

[ | ]

超級魚

普通
超級魚
DNA Fish75 Super serum 15

超級金魚

罕見
超級金魚
DNA Fish105 Super serum 28

超級鱸魚

稀有
超級鱸魚
DNA Fish140 Super serum 38

超級黑金魚

史詩
超級黑金魚
DNA Fish190 Super serum 52

超級水滴魚

史詩
超級水滴魚
DNA Fish190 Super serum 52

超級貓魚

傳奇
超級貓魚
DNA Fish300 Super serum 84

超級鯰魚

傳奇
超級鯰魚
DNA Fish250 Super serum 70

等级 20[ | ]

如果要获取这些动物及其对应品种的 DNA,玩家必须达到等级 20。

兔兔[ | ]

超級兔兔

普通
超級兔兔
DNA Bunny100 Super serum 24

超級灰兔

罕見
超級灰兔
DNA Bunny150 Super serum 40

超級綠兔

稀有
超級綠兔
DNA Bunny200 Super serum 55

超級赤紅兔

稀有
超級赤紅兔
DNA Bunny200 Super serum 55

超級天體兔

史詩
超級天體兔
DNA Bunny260 Super serum 68

超級金兔

史詩
超級金兔
DNA Bunny250 Super serum 65

超級新春兔

史詩
超級新春兔
DNA Bunny250 Super serum 65

超級粉紅兔

史詩
超級粉紅兔
DNA Bunny250 Super serum 60

超級暗影兔

史詩
超級暗影兔
DNA Bunny260 Super serum 65

超級白兔

史詩
超級白兔
DNA Bunny250 Super serum 60

超級兔耳袋狸

傳奇
超級兔耳袋狸
DNA Bunny300 Super serum 80

超級巧克力兔

傳奇
超級巧克力兔
DNA Bunny310 Super serum 80

超級獅子兔

傳奇
超級獅子兔
DNA Bunny310 Super serum 80

超級垂耳兔

傳奇
超級垂耳兔
DNA Bunny310 Super serum 82

猴子[ | ]

超級猴子

普通
超級猴子
DNA Monkey100 Super serum 24

超級蜘蛛猴

罕見
超級蜘蛛猴
DNA Monkey150 Super serum 40

超級緋紅猴

稀有
超級緋紅猴
DNA Monkey200 Super serum 55

超級邪惡猴

稀有
超級邪惡猴
DNA Monkey200 Super serum 55

超級吼猴

史詩
超級吼猴
DNA Monkey250 Super serum 65

驴子[ | ]

超級驢子

普通
超級驢子
DNA Donkey100 Super serum 24

超級馬爾他驢

罕見
超級馬爾他驢
DNA Donkey150 Super serum 40

超級騾子

稀有
超級騾子
DNA Donkey200 Super serum 55

超級斑馬

傳奇
超級斑馬
DNA Donkey300 Super serum 75

[ | ]

超級豬

普通
超級豬
DNA Pig100 Super serum 20

超級雪球豬

罕見
超級雪球豬
DNA Pig150 Super serum 35

超級新春豬

稀有
超級新春豬
DNA Pig200 Super serum 50

超級斑點豬

史詩
超級斑點豬
DNA Pig250 Super serum 65

超級金豬

傳奇
超級金豬
DNA Pig350 Super serum 82

臭鼬[ | ]

超級臭鼬

普通
超級臭鼬
DNA Skunk100 Super serum 24

超級葡萄臭鼬

罕見
超級葡萄臭鼬
DNA Skunk150 Super serum 35

超級臭鼬藍調

稀有
超級臭鼬藍調
DNA Skunk200 Super serum 50

超級反色臭鼬

史詩
超級反色臭鼬
DNA Skunk250 Super serum 65

超級香草臭鼬

史詩
超級香草臭鼬
DNA Skunk250 Super serum 65

超級西瓜臭鼬

傳奇
超級西瓜臭鼬
DNA Skunk300 Super serum 78

老鼠[ | ]

超級老鼠

普通
超級老鼠
DNA Rat100 Super serum 24

超級白化鼠

罕見
超級白化鼠
DNA Rat150 Super serum 35

超級黑鼠

罕見
超級黑鼠
DNA Rat150 Super serum 35

超級輻射鼠

稀有
超級輻射鼠
DNA Rat200 Super serum 50

超級斑點鼠

稀有
超級斑點鼠
DNA Rat200 Super serum 50

超級田鼠

史詩
超級田鼠
DNA Rat250 Super serum 65

超級新春鼠

史詩
超級新春鼠
DNA Rat250 Super serum 65

超級小鼠

史詩
超級小鼠
DNA Rat250 Super serum 65

超級金鼠

傳奇
超級金鼠
DNA Rat300 Super serum 78

超級玩具鼠

傳奇
超級玩具鼠
DNA Rat310 Super serum 80

[ | ]

超級雞

普通
超級雞
DNA Chicken100 Super serum 24

超級橙皮雞

罕見
超級橙皮雞
DNA Chicken150 Super serum 38

超級黑雞

稀有
超級黑雞
DNA Chicken200 Super serum 52

超級辣子雞

稀有
超級辣子雞
DNA Chicken210 Super serum 55

超級小雞

史詩
超級小雞
DNA Chicken225 Super serum 65

超級公雞

史詩
超級公雞
DNA Chicken260 Super serum 68

超級炸雞

傳奇
超級炸雞
DNA Chicken300 Super serum 78

超級火雞

傳奇
超級火雞
DNA Chicken310 Super serum 80

超級特大啃

傳奇
超級特大啃
DNA Chicken320 Super serum 82

蜥蜴[ | ]

超級蜥蜴

普通
超級蜥蜴
DNA Lizard100 Super serum 24

超級墨綠蜥

罕見
超級墨綠蜥
DNA Lizard150 Super serum 40

超級彩虹飛蜥

稀有
超級彩虹飛蜥
DNA Lizard200 Super serum 55

超級美洲鬣蜥

傳奇
超級美洲鬣蜥
DNA Lizard300 Super serum 80

等级 30[ | ]

如果要获取这些动物及其对应品种的 DNA,玩家必须达到等级 30。

熊猫[ | ]

超級熊貓

普通
超級熊貓
DNA Panda125 Super serum 30

超級黃熊貓

罕見
超級黃熊貓
DNA Panda150 Super serum 35

超級藍熊貓

稀有
超級藍熊貓
DNA Panda190 Super serum 50

超級紫熊貓

稀有
超級紫熊貓
DNA Panda210 Super serum 55

超級致命熊貓

史詩
超級致命熊貓
DNA Panda290 Super serum 80

超級金屬熊貓

傳奇
超級金屬熊貓
DNA Panda375 Super serum 100

超級南瓜熊貓

傳奇
超級南瓜熊貓
DNA Panda375 Super serum 100

树懒[ | ]

超級樹懶

普通
超級樹懶
DNA Sloth125 Super serum 30

超級樹懶藍調

罕見
超級樹懶藍調
DNA Sloth150 Super serum 35

超級苔蘚樹懶

稀有
超級苔蘚樹懶
DNA Sloth200 Super serum 50

超級幻影樹懶

稀有
超級幻影樹懶
DNA Sloth210 Super serum 55

超級冰霜樹懶

史詩
超級冰霜樹懶
DNA Sloth290 Super serum 80

超級桃桃樹懶

史詩
超級桃桃樹懶
DNA Sloth290 Super serum 80

超級酪梨樹懶

傳奇
超級酪梨樹懶
DNA Sloth375 Super serum 100

超級二趾樹懶

傳奇
超級二趾樹懶
DNA Sloth375 Super serum 100

[ | ]

超級羊

普通
超級羊
DNA Sheep125 Super serum 30

超級粉藍羊

罕見
超級粉藍羊
DNA Sheep160 Super serum 40

超級綠羊

罕見
超級綠羊
DNA Sheep150 Super serum 35

超級棕羊

稀有
超級棕羊
DNA Sheep200 Super serum 50

超級泡泡糖羊

稀有
超級泡泡糖羊
DNA Sheep220 Super serum 60

超級黑羊

史詩
超級黑羊
DNA Sheep320 Super serum 95

超級黑面羊

史詩
超級黑面羊
DNA Sheep290 Super serum 80

超級針織羊

史詩
超級針織羊
DNA Sheep290 Super serum 80

超級棉花糖羊

傳奇
超級棉花糖羊
DNA Sheep380 Super serum 100

超級公羊

傳奇
超級公羊
DNA Sheep395 Super serum 105

猫头鹰[ | ]

超級貓頭鷹

普通
超級貓頭鷹
DNA Owl125 Super serum 30

超級倉鴞

罕見
超級倉鴞
DNA Owl150 Super serum 35

超級鵂鶹

罕見
超級鵂鶹
DNA Owl160 Super serum 40

超級烏林鴞

稀有
超級烏林鴞
DNA Owl200 Super serum 50

超級雪鴞

稀有
超級雪鴞
DNA Owl200 Super serum 50

超級角鴟

史詩
超級角鴟
DNA Owl290 Super serum 80

超級雕鴞

史詩
超級雕鴞
DNA Owl290 Super serum 80

水獭[ | ]

超級水獺

普通
超級水獺
DNA Otter125 Super serum 30

超級板栗水獺

罕見
超級板栗水獺
DNA Otter170 Super serum 42

超級黃金水獺

稀有
超級黃金水獺
DNA Otter230 Super serum 55

超級紅水獺

稀有
超級紅水獺
DNA Otter220 Super serum 50

超級海獺

史詩
超級海獺
DNA Otter290 Super serum 80

企鹅[ | ]

超級企鵝

普通
超級企鵝
DNA Penguin125 Super serum 30

超級藍企鵝

罕見
超級藍企鵝
DNA Penguin160 Super serum 45

超級小企鵝

罕見
超級小企鵝
DNA Penguin170 Super serum 45

超級毒企鵝

稀有
超級毒企鵝
DNA Penguin220 Super serum 58

青蛙[ | ]

超級青蛙

普通
超級青蛙
DNA Frog125 Super serum 30

超級箭毒蛙

稀有
超級箭毒蛙
DNA Frog220 Super serum 58

超級雨蛙

稀有
超級雨蛙
DNA Frog210 Super serum 58

超級樹蛙

稀有
超級樹蛙
DNA Frog220 Super serum 85

超級角蛙

史詩
超級角蛙
DNA Frog280 Super serum 85

超級尾蟾

傳奇
超級尾蟾
DNA Frog375 Super serum 100

等级 40[ | ]

如果要获取这些动物及其对应品种的 DNA,玩家必须达到等级 40。

[ | ]

超級狼

普通
超級狼
DNA Wolf150 Super serum 40

超級藍狼

罕見
超級藍狼
DNA Wolf225 Super serum 65

超級沙漠狼

稀有
超級沙漠狼
DNA Wolf300 Super serum 85

超級暗影狼

稀有
超級暗影狼
DNA Wolf300 Super serum 85

超級北極狼

史詩
超級北極狼
DNA Wolf375 Super serum 100

超級郊狼

史詩
超級郊狼
DNA Wolf390 Super serum 105

超級熾焰狼

史詩
超級熾焰狼
DNA Wolf390 Super serum 105

超級非洲野犬

傳奇
超級非洲野犬
DNA Wolf450 Super serum 120

超級阿努比斯

傳奇
超級阿努比斯
DNA Wolf460 Super serum 124

超級火龍果狼

傳奇
超級火龍果狼
DNA Wolf460 Super serum 124

超級鬃狼

傳奇
超級鬃狼
DNA Wolf450 Super serum 120

超級狼人

傳奇
超級狼人
DNA Wolf450 Super serum 120

狮子[ | ]

超級獅子

普通
超級獅子
DNA Lion150 Super serum 40

超級紅獅

罕見
超級紅獅
DNA Lion225 Super serum 60

超級陰暗獅

稀有
超級陰暗獅
DNA Lion300 Super serum 80

超級北極獅

史詩
超級北極獅
DNA Lion375 Super serum 100

超級母獅

史詩
超級母獅
DNA Lion375 Super serum 100

超級幸運獅

傳奇
超級幸運獅
DNA Lion450 Super serum 120

野猪[ | ]

超級野豬

普通
超級野豬
DNA Boar150 Super serum 40

超級林地野豬

罕見
超級林地野豬
DNA Boar225 Super serum 65

超級黑暗野豬

稀有
超級黑暗野豬
DNA Boar300 Super serum 85

超級魔幻野豬

稀有
超級魔幻野豬
DNA Boar300 Super serum 85

超級鹿豚

史詩
超級鹿豚
DNA Boar375 Super serum 100

超級小野豬

史詩
超級小野豬
DNA Boar375 Super serum 100

超級熾焰野豬

傳奇
超級熾焰野豬
DNA Boar450 Super serum 120

渡鸦[ | ]

超級渡鴉

普通
超級渡鴉
DNA Raven150 Super serum 40

超級暗影渡鴉

稀有
超級暗影渡鴉
DNA Raven300 Super serum 80

超級白化渡鴉

史詩
超級白化渡鴉
DNA Raven375 Super serum 100

超級稻草鴉

傳奇
超級稻草鴉
DNA Raven450 Super serum 120

刺猬[ | ]

超級刺蝟

普通
超級刺蝟
DNA Hedgehog150 Super serum 40

超級粉紅刺蝟

罕見
超級粉紅刺蝟
DNA Hedgehog225 Super serum 60

超級紅刺蝟

稀有
超級紅刺蝟
DNA Hedgehog300 Super serum 80

超級音速刺蝟

史詩
超級音速刺蝟
DNA Hedgehog375 Super serum 100

超級鳳梨刺蝟

傳奇
超級鳳梨刺蝟
DNA Hedgehog450 Super serum 120

[ | ]

超級牛

普通
超級牛
DNA Cow150 Super serum 40

超級香蕉牛

罕見
超級香蕉牛
DNA Cow225 Super serum 60

超級巧克力牛

罕見
超級巧克力牛
DNA Cow225 Super serum 60

超級拿鐵牛

罕見
超級拿鐵牛
DNA Cow225 Super serum 60

超級香草牛

罕見
超級香草牛
DNA Cow225 Super serum 60

超級抹茶牛

稀有
超級抹茶牛
DNA Cow300 Super serum 80

超級臭豆腐牛

稀有
超級臭豆腐牛
DNA Cow300 Super serum 80

超級草莓牛

稀有
超級草莓牛
DNA Cow300 Super serum 80

超級公牛

史詩
超級公牛
DNA Cow375 Super serum 100

超級金牛

史詩
超級金牛
DNA Cow375 Super serum 100

超級新春牛

史詩
超級新春牛
DNA Cow375 Super serum 100

超級青牛

傳奇
超級青牛
DNA Cow460 Super serum 125

超級牛魔王

傳奇
超級牛魔王
DNA Cow450 Super serum 120

河狸[ | ]

超級河狸

普通
超級河狸
DNA Beaver150 Super serum 40

超級粉紅河狸

稀有
超級粉紅河狸
DNA Beaver300 Super serum 80

超級河蜂狸

史詩
超級河蜂狸
DNA Beaver380 Super serum 100

海鷗[ | ]

超級海鷗

普通
超級海鷗
DNA Seagull150 Super serum 40

超級紅嘴鷗

罕見
超級紅嘴鷗
DNA Seagull225 Super serum 65

超級信天翁

稀有
超級信天翁
DNA Seagull300 Super serum 85

超級咖哩鷗

史詩
超級咖哩鷗
DNA Seagull375 Super serum 100

超級紅鶴

傳奇
超級紅鶴
DNA Seagull450 Super serum 124

等级 50[ | ]

如果要获取这些动物及其对应品种的 DNA,玩家必须达到等级 50。

水豚[ | ]

超級水豚

普通
超級水豚
DNA Capybara175 Super serum 45

超級粉紅水豚

罕見
超級粉紅水豚
DNA Capybara245 Super serum 70

超級椰子水豚

史詩
超級椰子水豚
DNA Capybara410 Super serum 110

超級黃金水豚

史詩
超級黃金水豚
DNA Capybara400 Super serum 105

老鹰[ | ]

超級老鷹

普通
超級老鷹
DNA Hawk175 Super serum 45

超級蒼鷹

罕見
超級蒼鷹
DNA Hawk240 Super serum 70

超級魚鷹

罕見
超級魚鷹
DNA Hawk250 Super serum 70

超級游隼

罕見
超級游隼
DNA Hawk260 Super serum 70

超級美國隼

稀有
超級美國隼
DNA Hawk330 Super serum 90

超級雕

史詩
超級雕
DNA Hawk400 Super serum 105

超級火鷹

史詩
超級火鷹
DNA Hawk400 Super serum 110

Super Horus

傳奇
Super Horus
DNA Hawk480 Super serum 128

[ | ]

超級豹

普通
超級豹
DNA Leopard175 Super serum 45

超級美洲豹

罕見
超級美洲豹
DNA Leopard250 Super serum 70

超級酸酸豹

稀有
超級酸酸豹
DNA Leopard325 Super serum 90

超級泡泡糖豹

史詩
超級泡泡糖豹
DNA Leopard400 Super serum 105

超級獵豹

史詩
超級獵豹
DNA Leopard400 Super serum 105

超級雪豹

傳奇
超級雪豹
DNA Leopard470 Super serum 125

负鼠[ | ]

超級負鼠

普通
超級負鼠
DNA Possum175 Super serum 45

超級粉紅負鼠

罕見
超級粉紅負鼠
DNA Possum260 Super serum 70

超級紫爪負鼠

罕見
超級紫爪負鼠
DNA Possum260 Super serum 70

超級白負鼠

罕見
超級白負鼠
DNA Possum250 Super serum 68

超級哥德負鼠

稀有
超級哥德負鼠
DNA Possum325 Super serum 85

山羊[ | ]

超級山羊

普通
超級山羊
DNA Goat175 Super serum 45

超級雙色山羊

罕見
超級雙色山羊
DNA Goat250 Super serum 70

超級灰山羊

稀有
超級灰山羊
DNA Goat325 Super serum 85

超級惡魔山羊

史詩
超級惡魔山羊
DNA Goat400 Super serum 105

超級臆羚

史詩
超級臆羚
DNA Goat400 Super serum 105

超級四角山羊

史詩
超級四角山羊
DNA Goat400 Super serum 105

海豹[ | ]

超級海豹

普通
超級海豹
DNA Seal175 Super serum 45

超級海豹寶寶

罕見
超級海豹寶寶
DNA Seal250 Super serum 70

超級海獅

稀有
超級海獅
DNA Seal325 Super serum 85

超級象鼻海豹

史詩
超級象鼻海豹
DNA Seal400 Super serum 110

超級海象

史詩
超級海象
DNA Seal400 Super serum 105

鳄鱼[ | ]

超級鱷魚

普通
超級鱷魚
DNA Crocodile170 Super serum 48

超級橘鱷魚

罕見
超級橘鱷魚
DNA Crocodile250 Super serum 68

超級短吻鱷

稀有
超級短吻鱷
DNA Crocodile375 Super serum 100

超級墨綠鱷魚

稀有
超級墨綠鱷魚
DNA Crocodile375 Super serum 100

超級黃鱷魚

稀有
超級黃鱷魚
DNA Crocodile375 Super serum 100

海豚[ | ]

超級海豚

普通
超級海豚
DNA Dolphin175 Super serum 48

超級藍海豚

罕見
超級藍海豚
DNA Dolphin250 Super serum 68

超級真海豚

稀有
超級真海豚
DNA Dolphin375 Super serum 100

超級虎鯨

史詩
超級虎鯨
DNA Dolphin450 Super serum 125

等级 60[ | ]

如果要获取这些动物及其对应品种的 DNA,玩家必须达到等级 60。

小熊猫[ | ]

超級小熊貓

普通
超級小熊貓
DNA Red Panda185 Super serum 45

[ | ]

超級馬

普通
超級馬
DNA Horse185 Super serum 50

超級黑牡馬

罕見
超級黑牡馬
DNA Horse260 Super serum 72

超級白牡馬

罕見
超級白牡馬
DNA Horse260 Super serum 72

超級水仙花馬

史詩
超級水仙花馬
DNA Horse420 Super serum 115

超級夢魘獸

史詩
超級夢魘獸
DNA Horse420 Super serum 115

超級白斑馬

史詩
超級白斑馬
DNA Horse420 Super serum 115

鹦鹉[ | ]

超級鸚鵡

普通
超級鸚鵡
DNA Parrot185 Super serum 45

超級綠鸚鵡

罕見
超級綠鸚鵡
DNA Parrot260 Super serum 72

超級雞尾鸚鵡

稀有
超級雞尾鸚鵡
DNA Parrot330 Super serum 90

超級鳳頭鸚鵡

史詩
超級鳳頭鸚鵡
DNA Parrot410 Super serum 110

[ | ]

超級獾

普通
超級獾
DNA Badger185 Super serum 50

超級美洲獾

稀有
超級美洲獾
DNA Badger330 Super serum 90

超級蜜獾

稀有
超級蜜獾
DNA Badger330 Super serum 90

超級櫻花獾

史詩
超級櫻花獾
DNA Badger420 Super serum 115

超級蜂蜜蜜獾

史詩
超級蜂蜜蜜獾
DNA Badger420 Super serum 115

註:獾的靈感來自於 Badger Badger Mushroom Mushroom

烏龜[ | ]

超級烏龜

普通
超級烏龜
DNA Turtle185 Super serum 50

超級海龜

罕見
超級海龜
DNA Turtle260 Super serum 72

超級赤蠵龜

稀有
超級赤蠵龜
DNA Turtle330 Super serum 90

超級彩龜

稀有
超級彩龜
DNA Turtle330 Super serum 90

超級陸龜

史詩
超級陸龜
DNA Turtle420 Super serum 115

超級擬鱷龜

傳奇
超級擬鱷龜
DNA Turtle510 Super serum 140

狐猴[ | ]

超級狐猴

普通
超級狐猴
DNA Lemur185 Super serum 50

超級石榴狐猴

罕見
超級石榴狐猴
DNA Lemur260 Super serum 72

超級芋頭狐猴

罕見
超級芋頭狐猴
DNA Lemur260 Super serum 72

超級冕狐猴

史詩
超級冕狐猴
DNA Lemur420 Super serum 115

超級指猴

傳奇
超級指猴
DNA Lemur510 Super serum 142

超級紅領狐猴

傳奇
超級紅領狐猴
DNA Lemur510 Super serum 142

鲨鱼[ | ]

超級鯊魚

普通
超級鯊魚
DNA Shark185 Super serum 50

超級黃鯊

罕見
超級黃鯊
DNA Shark260 Super serum 72

超級鉸口鯊

稀有
超級鉸口鯊
DNA Shark330 Super serum 90

超級虎鯊

稀有
超級虎鯊
DNA Shark330 Super serum 90

超級深藍鯊

史詩
超級深藍鯊
DNA Shark420 Super serum 115

超級長尾鯊

史詩
超級長尾鯊
DNA Shark420 Super serum 115

超級虎虎鯊

史詩
超級虎虎鯊
DNA Shark420 Super serum 115

超級軟糖鯊

傳奇
超級軟糖鯊
DNA Shark510 Super serum 140

等级 70[ | ]

如果要獲取這些動物及其對應的品種的DNA,玩家必須達到等級 70。

鬣狗[ | ]

超級鬣狗

普通
超級鬣狗
DNA Hyena200 Super serum 50

超級沼澤鬣狗

罕見
超級沼澤鬣狗
DNA Hyena300 Super serum 80

超級紫鬣狗

稀有
超級紫鬣狗
DNA Hyena390 Super serum 100

超級淡黃鬣狗

史詩
超級淡黃鬣狗
DNA Hyena480 Super serum 125

超級鋼青鬣狗

史詩
超級鋼青鬣狗
DNA Hyena480 Super serum 125

超級薄荷鬣狗

史詩
超級薄荷鬣狗
DNA Hyena480 Super serum 125

河馬[ | ]

超級河馬

普通
超級河馬
DNA Hippo200 Super serum 50

超級柑橘河馬

罕見
超級柑橘河馬
DNA Hippo300 Super serum 80

超級萊姆河馬

稀有
超級萊姆河馬
DNA Hippo390 Super serum 100

超級玫瑰河馬

稀有
超級玫瑰河馬
DNA Hippo390 Super serum 100

孔雀[ | ]

超級孔雀

普通
超級孔雀
DNA Peacock200 Super serum 50

超級綠孔雀

罕見
超級綠孔雀
DNA Peacock300 Super serum 80

超級白孔雀

稀有
超級白孔雀
DNA Peacock390 Super serum 100

超級紫孔雀

史詩
超級紫孔雀
DNA Peacock480 Super serum 125

蝾螈[ | ]

超級蠑螈

普通
超級蠑螈
DNA Salamander200 Super serum 54

超級橘蠑螈

罕見
超級橘蠑螈
DNA Salamander300 Super serum 82

超級紅腹蠑螈

稀有
超級紅腹蠑螈
DNA Salamander390 Super serum 108

等级 80[ | ]

如果要獲取這些動物及其對應的品種的DNA,玩家必須達到等級 80。

蝙蝠[ | ]

超級蝙蝠

普通
超級蝙蝠
DNA Bat210 Super serum 55

超級暗影蝙蝠

稀有
超級暗影蝙蝠
DNA Bat410 Super serum 115

超級白蝙蝠

史詩
超級白蝙蝠
DNA Bat510 Super serum 138

超級果蝠

史詩
超級果蝠
DNA Bat510 Super serum 138

超級吸血蝠

傳奇
超級吸血蝠
DNA Bat595 Super serum 155

冷知識[ | ]

 • 「超級閃電狐」是參考任天堂旗下游戏/动漫《精灵宝可梦》中的电系神奇宝贝皮卡丘。
 • 「超級郊狼」和「超級走鵑」是致敬华纳兄弟电影公司旗下系列动画乐一通(Looney Tunes)在1949~1950年期间推出的动画片《哔哔鸟与歪心狼》。
 • 「超級幸運獅」誤為「超級西蘭花獅」。[1]
 • 「超級阿德利企鵝」是致敬兒童粘土動畫企鵝家族Pingu
 • 「超級哈士奇」是唯一在0.91.0版本之前獲得新設計的超級動物。
 • 「超級音速刺蝟」是參考SEGA公司旗下的游戏人物音速刺猬 Sonic The Hedgehog
 • 「超級紅衣鳳頭鳥」與死侍 Deadpool相似。
 • 「超級咖喱鷗」是參考一只整身都是咖喱粉的海鷗被誤認成稀有鳥類的 新聞
 • 大多數的 動物 是5英尺2又1/4英寸高。
 • “ 超级棉花糖雪豹 "是社区特别是内容创造者 Kandi Kat 要求的第一个超级动物。
 • “超級 Crank 浣熊”是參考國外知名内容創造者 CrankGameplays
 • “ 超级牧羊犬 "是指FreakOTRT现实生活中的牧羊犬宠物,Odin。
 • "超級尸腐狐狸" 和 "超级浆果蓝猫头鹰 "是根据某人的原创角色设计的超级动物。
  • "超级浆果蓝猫头鹰 " 是根據 Lyze 的原創角色。
  • "超級尸腐狐狸" 是根據 TheRotFox 的原創角色。
 • 在超级测试期间,超级猫原本被命名为 Calico Cat,但后来改成了超级猫。
 • 自从CRISPRmas 2021年更新期间发布新的 "超级北极狐 "后,原本的 "超级北极狐 "现在改名为 "超级白狐"。
 • 在"超級豬年“更新前,「超級水豚」是唯一一個擁有金色品種的動物,現在官方更新會爲特定的生肖添加月亮和金色品種。
  • 然而,十二生肖的金色品種有閃亮的效果,而「超級黃金水豚」沒有
 • 超級棉花糖雪豹是第一款因應社群要求新增的超級動物品種,特別是內容創作者 Kandi Kat 的要求。
 • 超級棉花糖雪豹也是名字最長的超級動物,在英文版本中有長達 27 個字元。
 • 超級阿萊布里赫墨西哥鈍口螈是另一款社群強烈要求的超級動物品種。
 • 《超級咖哩鷗》引用了 2019 年的新聞,當時野生動物工作人員發現了一種“異國鳥類”,結果證明是一隻全身沾滿咖哩的海鷗。
 • 大部份超級動物為 5' 2¾" 高。


Advertisement