Item Trade-Up/ms

From Super Animal Royale Wiki
< Item Trade-Up
Revision as of 17:53, 2 November 2019 by Tabyhunterwolf (talk | contribs) (→‎Item Trade-Up Count)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sistem Perdagangan Barangan membolehkan pemain-pemain untuk menukar Penyesuaian mereka untuk jarang barangan yang lebih tinggi, hingga Legenda. Perdagangan boleh diakses melalui butang "Perdagangan" dalam menu Sesuaian.

Berikut adalah panduan garis besar bagaimana ia berfungsi.

  • 5 Biasa untuk 1 Tidak Biasa rawak
  • 5 Tidak Biasa untuk 1 Jarang rawak
  • 5 Jarang untuk 1 Epik rawak
  • 5 Epik untuk 1 Legenda rawak
  • 3 Legenda untuk 1 Legenda rawak

Item Trade-Up Count[edit | edit source]

Jarang Biasa Tidak Biasa Jarang Epik Legenda
1 Biasa - - - - -
1 Tidak Biasa 5 - - - -
1 Jarang 25 5 - - -
1 Epik 125 25 5 - -
1 Legenda 625 125 25 5 3

Item Trade-Up Rarity Value[edit | edit source]

Lowest value: 5 Biasa = 1 Tidak Biasa
Highest value: 3 Legenda = 1 Legenda

Notes[edit | edit source]

Apabila legenda perdagangan, penyesuaian baharu tidak akan menjadi pendua bagi mana-mana item yang digunakan.
There's 50/50 chances to get same item or different item.