Guns/tl

From Super Animal Royale Wiki
Jump to: navigation, search
See also: Guides/Weapon comparison
Char-fox.png Super Fox na hawak-hawak ang Silenced Pistol.

Ang mga Baril ay ranged na armas na kinakailangan ng bala upang makabaril. Kadalasan, ang mga ito'y makikita sa kabuuan ng mapa at may ibang makukuha lamang mula sa kahon ng Mole, na kinabibilangan ng:

Listahan ng mga baril na magagamit[edit | edit source]


Pagkabihira[edit | edit source]

May 5 baitang ng pagkabihira ng baril. Bawat baril ay may iba't-ibang sariling kaabutan ng pagkabihira na ipinapakita sa ilalim ng mga larawang nasa itaas.

Common
Uncommon
Rare
Epic

Ito ang pinakamababang pagkabihira para sa Silenced Pistol, Minigun at M16. Ang nahuhuling dalawa ay makikita lamang sa mga kahon ng mole.

Legendary

Ang mga Maalamat na armas ay makikita lamang sa kahon ng mole.

Ang pagkabihira ng mga baril ay direktong nakaaapekto sa istats ng armas at hindi dapat malito sa pagkabihira ng skins para dito.

Saklaw at Damage drop-off[edit | edit source]

Kung ang mga baril ay may kaniya-kaniyang layo na maaring barilin, hindi lalayo ang bala na mas malayo ng 120 SAU, na maisusukat bilang kalahati ng lapad ng screen sa anumang resolusyon. Sa paglagpas ng 120 SAU, ang teoretikal na saklaw lamang ang makakaapekto sa damage nito sa mas malayong distansya. Ang damage ng baril na makikita sa mga pahina ng wiki ay nasa bariles o sa blangkong range. Ang pagbabawas naman ng damage ay dumedepende sa kung gaano kalayo ang target na tatamaan, sumusunod sa formula na: aktwal na damage = (1 - (distansiya ÷ teoretikal na layo)) * damage..

Tignan ang dayagram para sa biswal na explanasyon.

Damage Distance Diagram