Gravestone/ms

From Super Animal Royale Wiki
Jump to: navigation, search

Kubur ialah satu barangan kosmetik yang secara automatik diletakkan di tempat mana satu Haiwan telah meninggal dunia. Kubur adalah didapati melalui Item Jatuhan.

Kubur[edit | edit source]

Gravestone 1-resources.assets-113.png

Biasa
Kubur Asas

Gravestone 2-resources.assets-1045.png

Biasa
Kubur R.I.P.

Gravestone broken-resources.assets-1158.png

Biasa
Kubur Terpecah

Gravestone 3-resources.assets-2759.png

Tidak Biasa
Kubur Tulang & Batang

Gravestone iron fence-resources.assets-1257.png

Tidak Biasa
Kubur Pagar Bertajam

Gravestone mossy-resources.assets-1079.png

Tidak Biasa
Kubur Berlumut

Gravestone 4-resources.assets-3546.png

Jarang
Kubur R.I.P. Tulang

Gravestone 5-resources.assets-2089.png

Jarang
Kubur Tulang pada Salib

Gravestone flower-resources.assets-446.png

Jarang
Kubur Bunga Sedih

Gravestone SAW-resources.assets-1757.png

Jarang
Kubur Topi Keledar SAW

Gravestone rebellion-resources.assets-1526.png

Jarang
Kubur Topi Keledar Pemberontakan

Gravestone 6-resources.assets-3008.png

Epik
Kubur R.I.P. Paw

Gravestone 7-resources.assets-479.png

Epik
Kubur R.I.P. Dua Paw

Gravestone 8-resources.assets-1633.png

Epik
Kubur Vigil Merah

Gravestone candles-resources.assets-251.png

Epik
Kubur Lilin Beryala Malap

Gravestone pizzabox-resources.assets-591.png

Epik
Kubur Kotak Pizza

Gravestone 9-resources.assets-1831.png

Legenda
Kubur Lobak
Barangan ShiaBun Pencipta Kandungan Hebat

Gravestone chicken-resources.assets-320.png

Istimewa
Kubur Makan Malam Ayam
Pemenanag Pemenanag Ayam Hebat

Gravestone pumpkin-resources.assets-1615.png

Istimewa
Kubur Labu
Halloween Hebat 2019